Wat we doen?

We zijn organisatieadviseurs die jouw organisatie helpen groeien

We zijn ervan overtuigd dat professionals in organisaties in staat zijn om succesvol te zijn wanneer helder is wat er van hen wordt verwacht, en er tegelijkertijd voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontplooiing.

Een combinatie van helderheid in strategie en bedrijfsvoering én warmte en geborgenheid in organisaties creëert de optimale randvoorwaarden voor het leveren van unieke prestaties.

We maken de strategie concreet en begrijpelijk voor alle betrokkenen

Strategie is geen onderwerp meer dat is voorbehouden aan (top) management. Strategische keuzes worden meer en meer gemaakt met en door de professionals in de organisatie.

Het is van belang om concreet te maken waar en hoe individuele professionals kunnen bijdragen aan de formulering én de realisatie van die strategie.

We zorgen dat prestaties inzichtelijk en bespreekbaar worden gemaakt

Organisaties presteren beter als ze de goede vertaalslag maken van strategische doelstellingen naar het gewenste werkgedrag van professionals. Wat moeten professionals weten en kunnen om de gewenste resultaten te bereiken?

Professionals kunnen dat heel goed zelf bepalen met een beetje hulp van collega’s en management.

We brengen kwaliteiten van professionals in beeld, en we koesteren en ontwikkelen ze

In elke organisatie is kwaliteit aanwezig. Om te komen tot verbetering is het zaak die aanwezige kwaliteit te benutten en te ontwikkelen waar nodig.

Managers en P&O-professionals hebben daarbij een verantwoordelijkheid: welke interventies ondernemen zij? Wat is effectief en wat niet?

We zorgen voor faire beloningsverhoudingen die de groei van jouw organisatie ondersteunen en aansluiten bij de wensen van jou en je collega’s

Arbeidsvoorwaarden zijn een hygiënefactor in de organisatie. Ze moeten door professionals op zijn minst worden ervaren als transparant en fair.

Een match met de strategie en gewenste cultuur van de organisatie is een “make or break” van succes.

We helpen je bij het maken van de vaak lastige keuzes.

Comments are closed